dimarts, 10 de juliol de 2012

NOVES NORMES DE CIVISME

  Els nostres pobles i ciutats estàn vetllant continuament per que el civisme sigui, en tots moments, una norma a complir per tothom.

  En aquest sentit, Girona s'ha afegit a d'altres poblacions que ja han promulgat ordenances de civisme, tals com Barcelona o Lloret de Mar.

  L'incivisme, però, ja sabem que, a més de poder comportar una sanció econòmica, el que comporta per la resta de ciutadans no és altra cosa que un mal exemple que, d'alguna manera, cal erradicar dels carrers de les nostres pooblacions.

  Ja sabem que, des d0alguns grups, ja s'ha criticat el fet que es vulgui arreglar la situació "a cop de multa", tot un "últim" recurs quan es detecten símptomes de reincidència. Tmbé, i segons algúns adolescents afirmaven a TV3, si no poden, com és un dels casos, fumar al carrer, ho faran d'amagat.

  De fet, el que caldria, a més d'apujat els preus del tabac i l'alcohol, és que, tan des de l'entorn familiar com des dels centres docents, s'"adoctrinés", si se'm permet aquesta expressió, avui tan de moda, els adolescents i joves en el sentit que, tan el beure en excés com el fumar són, a  més d'antinaturals, perjudicials per a la salut.

Cap comentari:

Publica un comentari