dijous, 27 d’octubre del 2011

TORNEN A L'OMBRA EL LLEGAT DEL "POETA DE LA LUZ"

A mItjans d'Octubre ens sorprenia la notícia de que, després de 27 anys de tenir en dipòsit el llegat de Miguel Hernández, l'Ajuntament d'Elx, ara governat pel PP, comunicava a la família de l'escriptor que "degut a la crisi" no podien continuar guardant la documentació.

"És un dia trist", afirmaven els familiars, hereus del poeta, en declaracions a la premsa. I és que segons vam poder saber, el nou equip del Consistori ilicità havia revocat un conveni que l'anterior equip corporatiu havia suscrit amb els hereus de l'autor, segons el qual la Corporació Municipal pagaria 1,6 milions d'euros, a raó de 80.000 anuals durant 20 anys, una bona part dels quals havien d'anar a parar a una Fundació que, entre altres coses, havia de difondre l'obra del poeta i permetre que els estudiosos poguéssin investigar en els manuscrits de l'autor que es troben arxivats en 250 caixes.

Ara, i arran de la revocació que el Consistori ha fet del conveni, no només es guardaran els documents en una caixa forta, si no que s'interromprà tota activitat d'investigació, tan a nivell espanyol com internacional, relacionada amb aquest autor.

I és que, tal i com podem comprovar, el que uns posen, d'altres ho treuen tot excusant-se en "la crisi".

Miguel Hernández ja havia estat d'alguna manera censurat durant el franquisme, de tal manera que als llibres de Literatura Espanyola només se'n parlava molt de passada degut, en bona part, a que aquest autor havia estat defensor dels republicans i ateu.

I ara, quan ja s'havia tret a la llum l'arxiu del poeta, "la crisi" fa que hi hagi qui vulgui, novament, rotnar el "Poeta de la Luz" a l'ombra.

I a partir d'aquí...Què més ens espera...?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada