dimarts, 15 de gener del 2019

ÈPOCA NOVA, QUALIFICACIONS NOVES

  En èpoques passades, les notes escolars venien donades de forma numèrica, de tal manera que les mateixes es dividien en uns grups que anaven; de 0 a 4 punts, que era el "Suspens"; de 5 a 6, que era l'"Aprovat", entre 7 i 8, que era el "Notable", i 9-10, que era l'"Excel·lent". O, fins i tot, "Matrícula d'Honor".

  Quan va instaurar-se l'EGB, si bé el sistema numèric va seguir aplicant-se gairebé de la mateixa manera com es feia anteriorment, el que va canviar va ser la nomenclatura de les qualificacions. Així,  el "Suspens", es dividia en "Molt deficient" i "Deficient", l'"Aprovat", passava a ser; "Suficient", mentre que els qualificatius de "Notable" i "Excel·lent", van seguir la mateixa tònica que abans.

  Entre finals dels anys 90 del segle passat i l'actualitat, les qualificacions dels alumnes ja no es donen de manera numèrica, si no que el professorat elabora uns informes, en els que els pares poden veure de manera molt més acurada l'evolució dels seus fills a l'escola o Institut, doncs en ells es reflecteixen els assoliments de l'alumne.

  Sembla que ara es vol anar a una forma de qualificació que, si bé no sera numèrica, si que reflectirà els assoliments de l'alumne d'alguna manera. Però el que encara està per veure és quin sera el nomenclàtor que aquesta nova qualificació tindrà

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada