dilluns, 8 d’octubre del 2018

ÉSA VIC O "VICH"?

  En anys passats. i concretament la primera meitat i part de la segona del segle XX, molts dels noms de poblacions catalanes havien estat, d'alguna manera, traduïts al castellà.

  Aixín es parlava de "Gerona", "Lérida", "Figueras", "Bañolas" o "Vich".

  Amb l'arribada de la democvràcia i, sobre tot després de la reinstauració de la Generalitat, aquests noms han tornat a la seva forma catalana, encara que en alguns rètols, sobre tot a les autopistes, apareixen en les dues formes; la catalana i la castellana.

Un cas especial és el de Vic, una ciutat de la Catalunya Central quin nom un mitjà digital s'entesta en escriure'l en la forma antiga; "Vich", com si res no hagués poassat.

  Suposem que saben que ja fa anys que el nom de la ciutat ha canviat, i ha perdut la "h" que portava al final,  una lletra que no té cap raó de ser, a menys que, en un altre lloc, hi hagi un altre Vic i la "h" fós, en aquest cas, una lletra diacrítica, lo qual no passa, evidentment.

  Si les llengües s'actualitzen no val la pena seguir la forma d'escriure una paraula que ja ha esdevingut arcaica. I, com moltes coses, queda només com a part de la memòria històrica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada