dimecres, 14 de novembre de 2012

QUAN MANA LA "PARTITOCRÀCIA"

  Qualsebvol de les llengües parlades en l'actualitat disposen, segurament, d'organismes que vetllen per la seva conservació, difusió i promoció de les cultures que duen associades. Així, mentre el castellà o "español", tal i com se la coneix arreu del Món, disposa per a tal finalitat de l'Instituto Cervantes, amb delegacions arreu del Món i Càtedres i Lectorats de la llengua castellana a les més reconegudes Universitats del planeta, també d'altres llengües molt parlades, com ara el francès, l'anglès o el rús, també poden tenir els séus organismes conservadors i difusors de la llengua i cultura dels respctius paísos.

  El català, com no pidia ser d'altra manera, també té el seu, que és l'Institut Ramón Llull, una institució que, igual que les que anteriorment hem esmentat, té com a missió la conservació i difusió de la llengua catalana i la cultura del nsotre país.

  El dijous, 8 de Novembre passat, arribava la trista notícia de que, igual com ja havia fet l'Executiu autonòmic del Pais Valencià, el de Ses Illes ha donat l'esquena a aquesta Instituciò, una decissió que, certament, és més de caire polític que econòmic.

  Catalans, valencians i balears parlem una mateixa llengua; el CATALÀ, que tmbé es parla a la Catalunya Nord i la Franja de Ponent. Cada territori amb les seves variants, però català, lliure de "partitocràcia", com deia un cap de llista durant l'inici de la campanya electoral per les passades eleccions al Parlament de Catalunya, doncs no són els ciutadans, si no els polítics els qui creen divisions com la que acaba de succeïr

Cap comentari:

Publica un comentari